คู่มือสำหรับผู้ได้รับรางวัลหนังสือแห่งชาติประจำปี 2021 และผู้เข้ารอบสุดท้าย

นี่คือสิ่งที่ดีที่สุดในปีนี้ในนิยาย สารคดี กวีนิพนธ์ วรรณกรรมแปล และวรรณกรรมเยาวชน ทุกปี มูลนิธิหนังสือแห่งชาติจะเสนอชื่อหนังสือ 25 เล่มสำหรับรางวัลหนังสือแห่งชาติ งานเฉลิมฉลองวรรณกรรมอเมริกันที่ดีที่สุด การเสนอชื่อทั้งนวนิยาย สารคดี กวีนิพนธ์ วรรณกรรมแปล และหนังสือเยาวชน และทุก ปี ตั้งแต่ ปี 2014พวกเรา ที่ Voxได้อ่านข้อความทั้งหมดเพื่อช่วยให้ผู้อ่านของเราทราบว่าพวกเขาอาจต้องการตรวจสอบสิ่งใด นี่คือความคิดของเราเกี่ยวกับผู้ได้รับการเสนอชื่อและผู้ชนะในปี 2564 นิยาย. Cloud Cuckoo Landโดย...